GDPR

GDPR

Hur din information används

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som ditt namn, adress, email och telefonnummer. Syftet är att kunna kommunicera med dig gällande aktiviteten du är engagerad i med Egnahemsfabriken Ringön. 

Vi har fått dina uppgifter från formuläret/formulären du fyllt i själv. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal på Egnahemsfabriken Ringön. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ringon@egnahemsfabriken.se Du når vår personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud på samma adress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.